Polityka Prywatności WebLives

I. Dane administratora danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WebLives - Jakub Korsan. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@weblives.pl.

II. Inspektor ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie został powołany przez Administratora.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w następujących celach:

 • w celu zwarcia i wykonania umowy na świadczenie usług zgodnie z zakresem naszej działalności przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko / nazwa firmy;
  2. adres zamieszkania / siedziba firmy;
  3. adres e-mail;
  4. numer telefonu;
  podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np.: wystawienia faktury oraz dokumentów księgowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko / nazwa firmy;
  2. adres zamieszkania / siedziba firmy;
  3. numer NIP;
  podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w celu poinformowania Pana/Pani o czynnościach związanych z realizacją łączącej nas umowy, przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko / nazwa firmy;
  2. adres e-mail;
  3. numer telefonu;
  podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko / nazwa firmy;
  2. adres zamieszkania / siedziba firmy;
  3. adres e-mail;
  4. numer NIP;
  podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu przechowywania pozostawionych bez odpowiedzi ofert, przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko / nazwa firmy;
  2. adres e-mail;
  3. numer telefonu;
  podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu archiwalnym i dowodowym, przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko / nazwa firmy;
  2. adres zamieszkania / siedziba firmy;
  3. numer NIP;
  podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  1. adres IP;
  2. data i czas serwera;
  3. informacje o przeglądarce internetowej;
  4. informacje o systemie operacyjnym;
  podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV. Cookies

1. Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.

2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wiele osób otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

3. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

4. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony.

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom:

 • podmiotom świadczącym dla nas pomoc podatkową, rachunkową;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską.

2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy z należytą starannością, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • do czasu przedawnienia roszczeń – w zakresie danych zbieranych dla prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, nie dłużej niż 6 lat;
 • do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego , nie dłużej niż 5 lat;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;
 • jednego roku w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

3. W przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych.

VIII. Informacja o przysługujących prawach

1. Uprzejmie informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie:

3. Przed realizacją ww. uprawnień będziemy musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować, aby upewnić się, kto jest nadawcą żądania.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

X. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne. Jednakże w celu umożliwienia zawarcia i realizacji umowy podanie danych osobowych jest konieczne.

XI. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.02.2020.

agencja e commerce, agencja reklamowa, agencja interaktywna, tworzenie stron internetowych, tworzenie sklepów internetowych, reklama w internecie, jak zarabiać w internecie, wdrożenia magento 2, wdrożenia shopware 6, wdrożenia prestashop, wdrożenia woocommerce, jak zwiększyć sprzedaż w interecie, sprzedaż w internecie, systemy erp, systemy cms, strony na wordpressie, jak stworzyć stronę internetową, ile kosztuje strona internetowa, jak stworzyć sklep internetowy, ile kosztuje sklep internetowy, jak sprzedawać w internecie Zadzwoń: +(48) 604 845 101